Device Manager NX Pro çok bölgeli konumlandırmalar da dahil, 5.000’e kadar doküman çıktı cihazından oluşan bir filonun yönetim ve bakımını kolaylaştırır.
BT personeli Device Manager NX Pro kapsamındaki güçlü yönetim araçlarını kullanarak Ricoh modellerinin dışında üçüncü taraf ve USB bağlantılı cihazları da içeren geniş bir kurum filosunu merkezden yönetebilir.
Basit bir kullanıcı arayüzü tek tek cihazlar ve cihaz grupları çapında performans, işlevsellik ve erişim özelliklerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Yapılandırma ayarları hızla filoya kopyalanarak tutarlılık sağlar, yönetim kaynaklarını serbest bırakır.
Otomatik raporlama ve faturalama araçları, cihaz kullanım ve performansının ayrıntılarını sergileyerek kurum içinde doğru faturalamaya ve donanımın nasıl kullanıldığının daha iyi anlaşılmasına imkan verir.
Cihaz güç tüketiminin izlenmesi cihaz yönetimine daha sürdürülebilir bir yaklaşım fırsatı sağlar.

Ricoh, üçüncü taraf ve USB bağlantılı modeller de dahil, 5.000’e kadar doküman çıktı cihazını merkezden yönetin
Çok bölgeli konumlandırmalar da dahil, tüm filo çapında tutarlı çıktı ve erişim politikaları uygulayın
Basit ve güçlü yönetim araçlarıyla izleme ve bakım işlemlerini kolaylaştırın
Kurum çapındaki kaynak kullanımını doğru izleyin ve güncel raporlama ve faturalama uygulayın
Cihaz kullanımı ve güç tüketiminin ayrıntılarını görerek sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyin

Özellikler ve Faydaları

  • Çok bölgeli konumlandırmalarda Ricoh, üçüncü taraf ve USB bağlantılı modeller de dahil, 5.000’e kadar doküman çıktı cihazını merkezden yönetin
  • Basit kullanıcı arayüzüyle sunulan durum değerleriyle proaktif cihaz yönetimini destekleyin
  • Ayrıntılı işlevsellik, performans, davranış ve görünüş kontrolüyle tutarlı cihaz performansı sağlayın
  • Mevcut cihaz ayarlarını kopyalayarak yeni donanım yapılandırmasını kolaylaştırın
  • Otomatik raporlama sayesinde cihaz kullanımı ve performansının ayrıntılı görüntüsüne ulaşın
  • Cihaz kullanımına dayalı otomatik faturalamayla dahili muhasebeyi destekleyin
  • Cihaz güç tüketimine yönelik veriler toplayarak kurumsal sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirin