Ürünlerimizin tamamı, uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarıyla uyumludur.
Kanunlar kapsamındaki şartlara ek olarak burada Ricoh ürününüzden en iyisini elde etmenizi ve çevreye yönelik taahhüdümüzü anlamanızı sağlayan, çevreyle ilgili başka bilgileri de bulacaksınız.

Eko Etiketler

Ürünlerimiz, çevresel tasarım ve verimlilik konusunda Ekolojik etiketlerle ilgili uluslararası çaptaki ve Avrupa’daki birçok şartı karşılamaktadır.

Çevreyle dost ürünleri belirtmek amacıyla kullanılması konusunda mutabakata varılan veya bu konuyla ilgili ISO’da (Uluslararası Standartlaştırma Örgütü) tartışmaların halen sürdüğü üç farklı çevre etiketi türü mevcuttur. Ricoh grubu, çevrenin korunmasına ilgi duyan müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla bu etiketlerin kullanımını aktif olarak desteklemektedir.

Eko Etiketlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Malzeme Güvenliği Veri Föyleri (MSDS)

Malzeme Güvenliği Veri Föyleri, ürün tedarikleri ve bu ürünlerin kullanımı ve elden çıkartılması ile ilgili sağlık ve güvenlik konularında ayrıntılı bilgiler verir.

Ürününüzle ilgili tedarik malzemelerini aramak için MSDS Veritabanını kullanın.

REACH SSS

S1: REACH hakkında genel bilgileri nereden bulabilirim?

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanması’na ilişkin AB’de uygulamaya konulan yeni bir düzenleyici çerçeve çalışmadır. REACH hakkında daha fazla bilgiyi global web sitemizde bulabilirsiniz.

REACH hakkında daha fazla bilgi

S2: Ricoh, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) içeriğine dair uyumluluk bilgilerini nasıl temin ediyor?

İletilmesi gereken temel bilgileri derlemek amacıyla tedarikçilerimizle irtibat kuruyoruz. Bu amaçla da tedarik zincirindeki birçok şirketi biraraya getiren sektörel gruplara (Japonya’da ve başka yerlerde) katılıyor ve tüm paydaşlar arasında sektör çapında işbirliği tesisini destekliyoruz. Ek olarak kimyasal maddelerin ve bu maddelerle ilgili bilgilerin eksiksiz bir şekilde yönetimine ilişkin kendi dahili sistemimizi de güçlendiriyoruz.

S3: Ürünüme dair SVHC bilgilerini aratabilir miyim?

Ürününüzde SVHC mevcutsa, aşağıdaki bağlantıları kullanarak bulabilirsiniz:

SVHC – Makineler
MSDS Veritabanı

S4: Ricoh tarafından bir ürün modelinde kullanılan maddelerde değişiklikler yapılırsa müşteriler nasıl bilgilendirilecek?

Ricoh Grubu, Ürünlerde yer alan kimyasal maddelere ilişkin Ricoh Grubu’nun Yönetim Sistemi aracılığıyla SVHC’lere dair bilgi verecektir. Verilen bilgiler, bilgi talebinin yapıldığı tarih itibariyle güncel olacaktır.

S5: Bir üründe SVHC varsa, bu maddenin kullanımına son vermeyi mi yoksa çevre üzerindeki etkisi daha az olan alternatif (daha güvenli) bir madde kullanmayı mı planlıyorsunuz?

Bir üründe SVHC varsa, bu maddenin kullanımına son vermeyi mi yoksa çevre üzerindeki etkisi daha az olan alternatif (daha güvenli) bir madde kullanmayı mı planlıyorsunuz? Bu noktada REACH Yönetmeliği, SVHC’lerin kullanımına dair yeni kısıtlamalar getirmediği gibi şirketlerin de yedek planlar sunmasını zorunlu kılmıyor. Sadece, izne tabi maddeler listesine (REACH Yönetmeliği, Ek XIV) bir SVHC eklendikten sonra bu yükümlülükler uygulanıyor. Halihazırda Ek XIV boş.

Ricoh Grubu’nun politikası, bu kimyasal maddelerin ürünlerimizdeki varlığını doğru bir şekilde denetlemek amacıyla bilimsel gelişmeler ışığında çevre açısından hassas olan maddelerin kullanımını düzenli olarak incelemektir.

S6: Ricoh, Ricoh ürünündeki SVHC’lerin miktarına dair verileri bana verebilir mi?

REACH Yönetmeliği, tekil bir üründeki SVHC’lerin miktarının ölçülmesini zorunlu kılmıyor ve bu doğrultuda da Ricoh Grubu bu bilgileri sunmamaktadır.

WEEE Geri Dönüşüm Bilgileri

WEEE yönergesinin şartlarına uygun hareket etmek ve Ricoh ürünlerinin parçalanması hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve bu konuyla ilgili soruların cevaplarını öğrenmek için lütfen WEEE Geri Dönüşüm Bilgileri veritabanını ziyaret ediniz.

WEEE Geri Dönüşüm Bilgileri Veritabanı’na erişmek için oturum açmanız veya yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor